مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

میثاق نامه

باسمه تعالی

 

دانش – مهارت – اخلاق                                                                     ارکان توسعه پایدار

اکنون که به یاری خداوند متعال مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه ایده آل پارسی آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد، ما مؤسسین مجتمع متعهد می شویم در انجام رسالت خطیر خویش مفاد زیر را در فرآیند کار رعایت نماییم؛

تربیت فرزندان عزیز در تمام ابعاد شناخته شده در هزاره سوم اعم از تربیت علمی و فناورانه، تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تربیت زیباشناختی و هنری، تربیت سیاسی و اجتماعی، تربیت اقتصادی و حرفه ای و تربیت زیستی و بدنی انجام پذیرد.

با افشاندن بذر کنجکاوی، پذیرش تفاوتها و به چالش کشیدن ذهن ها، سعی در تحقق اهداف و ارزشهای جامعه ایده آل پارسی خواهیم کرد.

در جهت سالم سازی محیط خانواده، مدرسه و جامعه فراهم کردن زمینه پذیرش قلبی و درونی با همکاری اولیای محترم گام های مؤثر برداشته شود.

مهارتهای زندگی مورد تأکید سازمان بهداشت جهانی (مطابق با سند تحول بنیادین) شامل مهارتهای تفکر نقادانه، تفکر خلاقانه، حل مسئله، مدیریت بر هیجان، ارتباط مؤثر، روابط بین فردی، همدلی و خودآگاهی مورد توجه قرار گیرد.

کوشش همه جانبه برای انتخاب کادر آموزشی و اداری، متخصصین مجرب و ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی براساس نتایج تحقیقات تربیتی صورت گیرد.

تصمیم های کلان، اساسی و حساس براساس خرد جمعی و مشارکت دادن گروه های ذی نفع اتخاذ شود.

بر ارائه آموزش های جدید همانند آموزش فلسفه به کودکان، پرورش هوش های چندگانه، آموزش نجوم تأکید شود.

تجهیزات آموزشی هوشمند و مدرن مورد استفاده قرار گیرد و نسبت به کاربرد روش های خلاق در فرآیند تدریس و استفاده از محتوای الکترونیکی تلاش فراگیر انجام پذیرد.

شادابی و نشاط دانش آموزان و لذت بخش بودن یادگیری، مورد اهتمام قرار داده و از محیط های مختلف یادگیری از جمله کتابخانه، مرکز کامپیوتر، سالن ورزشی، نمایشگاه و کافه مطالعه استفاده شود.

** آموزه های دینی و سیره عملی معصومین (ع) در برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.

ارتباط مستمر، تعامل و همفکری جدی با اولیای محترم دانش آموزان و اساتید دانشگاه و سایر صاحب نظران تعلیم و تربیت مورد توجه می باشد.