مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

استعدادیابی ورزشی

عرض ادب و احترام خدمت والدین و دانش آموزان گرامی دانش آموزان عزیزی که در رشته های ورزشی دارای عناوین و تخصص هستند لطفا جهت تکمیل بانک اطلاعاتی بخش ورزش تخصصی فرم را تکمیل نمایند .
شروع ثبت اطلاعات

محتوای الکترونیکی ورزش دبیرستان

     

محتوای الکترونیکی ورزش دبستان