مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه ایده آل پارسی اداره آموزش و پرورش استان فارس/شیراز

استعدادیابی ورزشی

* تکمیل تمامی فیلدهای ستاره دار الزامی است
نام :*
نام خانوادگی :*
نام پدر :*
شماره شناسنامه :*
کد ملی :*
مقطع :*
پایه :*
کلاس :*
قد :*
وزن :*
گروه خونی :*
رشته ورزشی :
نام مربی فعلی :
تاریخ شروع فعالیت :
تاریخ پایان فعالیت و دلیل آن :
مقام قهرمانی (به تفکیک) :
رشته های ورزشی مورد علاقه :
متن تصویر*

محتوای الکترونیکی ورزش دبیرستان

     

محتوای الکترونیکی ورزش دبستان